Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, từ đầu năm 2023 đến nay, Hà Nội có 31,4 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 6,3% so với năm trước.