Bộ Công Thương vừa có tờ trình gửi Chính phủ về sửa đổi Luật Điện lực. Đây là lần đầu luật này được đề nghị sửa sau gần 20 năm thi hành. Điều chỉnh luật nhằm hướng tới đưa giá điện sát với thị trường và xoá bù chéo trong giá điện.