Liên Hợp quốc kêu gọi về tình hình căng thẳng hiện tại ở Israel và Dải Gaza sau khi lực lượng Hamas thực hiện tấn công vào khu vực này.