Đây là thông tin vừa được Thống đốc tỉnh Bali đưa ra để áp dụng cho hòn đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng của Indonesia.