Chiều 16/7/2023, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao hợp tác Mê Công – Sông Hằng (MGC) lần thứ 12 đã được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham dự của các nước Cam-pu-chia, Lào, Mi-an-ma, Thái Lan, Việt Nam và Ấn Độ.