Cục Thuế thành phố Hà Nội vừa phát đi thông cáo báo chí nội dung thư gửi các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân người nộp thuế trên địa bàn thành phố Hà Nội.