Việc nâng hạng thị trường chứng khoán (TTCK) được đánh giá sẽ tác động tích cực đối với TTCK nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung