Cách biết người khác đã nhận tin nhắn trên Messenger hay chưa rất đơn giản chỉ bằng việc nhìn bằng mắt thường. Click xem ngay!