Cách nhận biết camera đang quay rất đơn giản thông qua những dấu hiệu từ bên ngoài chỉ cần biết quan sát. Click tham khảo ngay!