Đại biểu Nguyễn Minh Tâm, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình cho biết, theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, chỉ các khu vực nội thành của các TP trực thuộc Trung ương mới áp dụng mức phạt tiền cao hơn không quá 2 lần mức phạt chung.