Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết đã đưa 29 mã cổ phiếu đăng ký giao dịch trên UpCoM vào diện đình chỉ giao dịch kể từ ngày 15/12.