xu hướng tìm kiếm mặt bằng co cụm tại khu trung tâm quận 1 trên các trục đường, vị trí chính cũng phản ánh yếu tố "buôn có bạn, bán có phường" cao trong ngành bán lẻ.