Năm 2023, Hà Nội thực hiện tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở và tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến đã ghi dấu ấn với nhiều kết quả nổi bật…