Các chuyên gia dự báo số lượng các tên miền được sử dụng trong các đợt tấn công lừa đảo nhắm đến người dùng thẻ tín dụng của các tổ chức