UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5030/QĐ-UBND, phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường quy hoạch rộng 22m từ Cụm công nghiệp Đình Xuyên đến đường Dốc Lã - Ninh Hiệp - Phù Đổng