Instagram mới đưa ra một loạt các tính năng mới cho mục Tin nhắn trực tiếp, bao gồm khả năng chỉnh sửa tin nhắn đã gửi, ghim cuộc trò chuyện và quản lý thông báo đã đọc.