GapoWork sẽ hợp tác cùng NEWING để xây dựng gói sản phẩm toàn diện, nhằm mục đích bổ trợ, bổ sung thêm các bộ công cụ (tool-set) thuộc hạng mục quản lý dự án, nền tảng giao tiếp trực tuyến.