Tính chung 9 tháng đầu năm, GDP tăng 4,24%. Nhiều tổ chức quốc tế uy tín nhận định, kinh tế Việt Nam là điểm sáng trong bức tranh xám màu của kinh tế thế giới.