Dưới đây là 10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội năm 2023 do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội công bố.