Các nhà mạng lớn tại Việt Nam đã chính thức thông báo về kế hoạch tắt sóng 2G, chuẩn bị cho việc chuyển đổi khách hàng sang 4G và 5G.