Jakarta, thủ đô của Indonesia, đang đối mặt với một tốc độ chìm rất nhanh với mức 25cm/năm, khiến quốc gia này khẩn trương triển khai một dự án xây dựng tường chắn biển đồ sộ để ngăn chặn hiện tượng này.