Theo báo cáo mới của Hội đồng Giám sát Ổn định Tài chính (FSOC), chính phủ Mỹ đã lần đầu tiên nhận ra rủi ro đối với hệ thống tài chính do ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).