Ngày 4/4, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về tăng cường tiết kiệm điện năm 2024 và các năm tiếp theo.