Những ngày đầu bước chân ra biển lớn, tiếp xúc với nền văn hóa hoàn toàn khác biệt; bất cứ du học sinh nào cũng gặp phải những bỡ ngỡ. Và không ít trong số đó đã thất bại vì khổng thể hòa nhập với môi trường mới.