Vấn đề thiếu nhà ở giá rẻ cho thị trường luôn là chủ đề bàn luận không ngừng, trong khi đó thị trường đang có quá nhiều sản phẩm cao cấp. Điều này cần phải được xem xét và làm rõ trong bối cảnh cụ thể của thị trường. Savills Việt Nam xin được gửi đến những phân tích chuyên sâu về tình hình hoạt động cũng như xu hướng phát triển trong tương lai của phân khúc này.