Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, chúng ta hãy cùng gửi những lời chúc từ tấm lòng tri ân và khích lệ những doanh nhân