Hiệp hội du lịch Kiên Giang mong muốn xây dựng địa phương là nơi đáng đến, hội tụ các tiêu chí “Độc đáo - Hấp dẫn - An toàn và Văn minh”