Cục trưởng Cục Thuế TP Hà Nội Vũ Mạnh Cường cho biết, Cục Thuế TP Hà Nội xây dựng các chương trình để hỗ trợ theo từng nhóm đối tượng người nộp thuế