heo Cơ quan Khí tượng Ấn Độ (IMD), hầu hết các khu vực của đất nước này sẽ chứng kiến nhiệt độ vượt quá mức bình thường trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6, một dự báo đáng chú ý khi nước này đang hướng tới cuộc tổng tuyển cử kéo dài bao gồm 7 giai đoạn từ ngày 19/4 tới.