Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hải Phòng vừa có Văn bản 671/SGDĐT-VP yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, các cơ sở giáo dục tuyệt đối không tự tổ chức các hoạt động trải nghiệm mang tính tự phát; nghiêm cấm lợi dụng việc tổ chức hoạt động trải nghiệm để đi tham quan, du lịch, dâng hương…