Thượng viện Mỹ ngày 23/4 đã thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, trong đó có 61 tỷ USD dành cho Ukraine, còn lại là các đồng minh khác của Mỹ.